ماشین آلات صنعت چوب و صفحهات نئوپان و MDF اين دستگاه داراي 4 هدعمودي و 2 هد افقي و قابليت سوراخ زني عمودي و افقي همزمان را دارد ماشین آلات صنعت چوب و صفحهات نئوپان و MDF اين دستگاه داراي 4 هدعمودي و 2 هد افقي و قابليت سوراخ زني عمودي و افقي همزمان را دارد ماشین آلات صنعت چوب و صفحهات نئوپان و MDF اين دستگاه داراي 4 هدعمودي و 2 هد افقي و قابليت سوراخ زني عمودي و افقي همزمان را دارد.
DV005-ppic_108668993_SCM_Abricht_Dickenhobelmaschine_FS7_Livincibile_0.png
اين دستگاه داراي 4 هدعمودي و 2 هد افقي و قابليت سوراخ زني عمودي و افقي همزمان را دارد اين دستگاه داراي 4 هدعمودي و 2 هد افقي و قابليت سوراخ زني عمودي و افقي همزمان را دارد اين دستگاه داراي 4 هدعمودي و 2 هد افقي و قابليت سوراخ زني عمودي و افقي همزمان را دارد
222.png
nkuttjjc.png
اين دستگاه داراي 4 هدعمودي و 2 هد افقي و قابليت سوراخ زني عمودي و افقي همزمان را دارد اين دستگاه داراي 4 هدعمودي و 2 هد افقي و قابليت سوراخ زني عمودي و افقي همزمان را دارد اين دستگاه داراي 4 هدعمودي و 2 هد افقي و قابليت سوراخ زني عمودي و افقي همزمان را دارد

لیزر چوب روشی است برای ایجاد انواع برش و طراحی بر روی سطوح چوبی از دستگاه لیزر چوب براي ساخت بسیاری از مصنوعات چوبی مانند ماكت هاي چوبي و وسايل تزييناتي چوبي استفاده مي كنند. برخی از موارد کاربرد دستگاه های برش لیزری در صنعت چوب عبارتند از: برش لیزری و حکاکی انواع پلاستیک، لاستیک، فوم ، پلکسی تا عمق 30 mm برش و حکاکی لیزری بر روی پارچه و چرم